Wij zijn Betrokken

 
Greenhost is betrokken bij maatschappelijk relevante kwesties zoals duurzaamheid en digitale vrijheid en ondersteunt andere organisaties die dezelfde idealen nastreven.

Groen

Internet en de ICT-sector zijn wereldwijd enorme energieverslinders en milieuvervuilers. Groene hosting bij Greenhost betekent méér dan groene stroom en CO2-compensatie. De structuur van onze hosting is geoptimaliseerd voor minimaal energieverbruik. In plaats van te werken met losse servers, centraliseren we de opslag (clusterhosting). Door onze servercapaciteit flexibel in te richten kunnen we de inzet hiervan aanpassen aan de vraag op dat moment. Zo hoeft niet elke server individueel ingericht te worden op de piekbelasting en staan er geen overbodige harddisks aan. Op die manier hebben wij dankzij onze eigen innovaties zeventig procent minder systemen nodig.

Daarnaast gebruiken wij uitsluitend duurzame energiebronnen, zowel in het klimaatneutrale datacenter Evoswitch als in ons duurzame kantoorgebouw. Bovendien maakt ons datacenter gebruik van een zeer geavanceerd koelsysteem. Hierdoor is maar de helft van de energie nodig ten opzichte van een traditioneel datacenter.

Wij streven bij elke stap van ons productieproces naar maximale duurzaamheid, van hardware en stroom tot koffie en papier. Daar waar CO2-compensatie op zijn plaats is, bijvoorbeeld vervoer, doen wij dat middels de Climate Neutral Group.

Digitale vrijheid

Greenhost ziet het internet als een platform voor toegankelijke informatie, samenwerkingsverbanden en het vormen en uiten van opinies. Het internet als vrije ruimte is echter steeds meer aan beperkingen onderhevig door de groeiende invloed van grote spelers als Google en Facebook en (inter)nationale overheden. Soms raken daardoor fundamentele rechten, zoals privacy en communicatievrijheid, in het nauw.

Greenhost staat voor een bewust gebruik van internet en vindt dat de democratische potentie ervan zoveel mogelijk gewaarborgd dient te blijven. Dat betekent dat bedrijven steeds meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen ten aanzien van de privacy en communicatievrijheid van hun klanten. Wij doen dit onder andere door aandacht te besteden aan deze thematiek in het publieke debat en door als enige hostingprovider niet bij te houden wanneer onze klanten mailen en met wie ze dat doen.

Wij denken niet alleen na over de gevolgen van ICT-gebruik, maar ook over de vormgeving van de technologie zelf. Wij maken daarom uitsluitend gebruik van vrije software en opensource-software (FOSS). Ook dragen wij actief bij aan de ontwikkeling van open standaarden, zodat zowel wij als onze klanten niet vastzitten aan een bepaalde fabrikant of product. Wij vinden transparantie belangrijk en zijn altijd bereid om u uitleg te geven over onze bedrijfsvoering en nieuwe ontwikkelingen.

Sponsoring

De projecten die we sponsoren zetten zich allen op een eigenzinnige of creatieve wijze in voor vrijheid, duurzaamheid of cultuur. Sommige projecten steunen wij niet alleen financieel, maar ook praktisch en inhoudelijk. Greenhost sponsort bijvoorbeeld De Concertzender en Free Press Unlimited (FPU). FPU is een stichting die werkt aan de ontwikkeling van onafhankelijke media in conflictgebieden. Samen met hen denken wij na over hoe zij nieuwe mediatechnologie op een veilige en effectieve manier kunnen inzetten bij projecten.