Privacyverklaring

Versie: 2019-2

Uw privacy is voor Greenhost van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Met het bezoeken van een van onze sites, het gebruik van een van onze diensten of wanneer u anderzins Persoonsgegevens aan ons doorgeeft gaat u akkoord met hetgeen in deze Privacy Verklaring staat omschreven. Tenzij specifiek vermeld is deze Verklaring van toepassing op alle diensten en websites die door Greenhost worden beheerd.

Deze Verklaring is niet van toepassing op gegevens die u met het gebruik van onze diensten op onze servers opslaat, zoals e-mails, of gegevens die u heeft opgeslagen op een VPS, op onze Shared Webhosting of in een door ons beschikbaar gestelde database. Meer informatie hierover vindt u in onze Algemene Voorwaarden of, mits van toepassing, in een Verwerkersovereenkomst.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Als u een website van Greenhost bezoekt

Web analytics en Cookies

Greenhost gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Daarnaast gebruikt Greenhost 'Matomo' een open-source web-analyse platform , in ons eigen beheer. Hiervoor gebruiken we tracking cookies die geanonimiseerd surfgedrag bijhouden zodat we beter begrijpen hoe onze website en diensten worden gebruikt. Deze gegevens worden niet gekoppeld met klantgegegevens. IP adressen worden geanonimiseerd alvorens ze worden opgeslagen en de informatie wordt niet gedeeld met een derde partij.

Omdat wij deze data niet delen en direct anoniem opslaan, vragen wij geen aparte toestemming voor het plaatsen van cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw Internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, daarnaast ondersteunen wij de 'do not track' optie in de browser.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, inhoud van het bericht, e-mailadres, nickname en IP-adres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Als u klant wordt of bent

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst voor een dienst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, IP-adres, factuuradres, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, NAW-gegevens, e-mailadres en nickname. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten, of hebben wij met uw toestemming gekregen.

Wij bewaren deze informatie tot één jaar nadat de dienstverlening is beëindigd.

Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

verstrekking aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Zoals betaalinstellingen en incassobureaus.

Toegang service centre

Met ons service center krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de website. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, betalingsgegevens, nickname, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, geboortedatum, geslacht en IP-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en nickname. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
* Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u
 verwerken, in te zien;
* Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u
 verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of
 onvolledig zijn;
* Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw
 persoonsgegevens en tegen direct marketing;
* Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te
 verwijderen;
* Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is,
 heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten
 overdragen naar een derde partij;
* Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken
 om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te
 beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Greenhost Wibautstraat 131D 1091GL Amsterdam privacy@greenhost.nl