Free Press Unlimited

Free Press Unlimited is een NGO die werkt aan de ontwikkeling van onafhankelijke media daar waar deze het hardst nodig is: in conflictgebieden, in repressieve landen en in landen die op weg zijn naar een democratie zodat ook daar informatie vrij toegankelijk is en de stemmen van alle mensen gehoord kunnen worden.

Greenhost en Free Press Unlimited beschouwen het internet als een ruimte voor kennisdeling en vrijheid van meningsuiting en vinden dat de democratische potentie van het internet zoveel mogelijk behouden dient te blijven. Waar overheden fundamentele rechten beperken (zoals het recht op informatievrijheid, communicatievrijheid en vrijheid van meningsuiting) onderzoeken beide organisaties de mogelijkheden van communicatietechnologie om deze rechten te blijven opeisen.

Free Press Unlimited en Greenhost streven ernaar samen te onderzoeken hoe communicatietechnologie ingezet kan worden ten behoeve van fundamentele mensenrechten en vrijheden.

Greenhost adviseert Free Press Unlimited over privacy en veiligheid online, dit krijgt bijvoorbeeld invulling in de workshops over het versleutelen van e-mailcommunicatie, het beschermen van de bezoekersdata van de website en systemen ten behoeve van het beveiligen van brows- en e-mailverkeer van journalisten in landen waar internetcensuur plaatsvindt.

Free Press Unlimited en Greenhost agenderen samen onderwerpen in het publieke domein die raken aan deze doelstellingen en binnen dit kader organiseren organiseren Free Press Unlimited en Greenhost in eens per jaar samen een debat over de implicaties van nieuwe media voor de journalistieke praktijk in conflictgebieden. Greenhost vervult daarnaast ook een rol op de Dag van de Persvrijheid.

www.freepressunlimited.org