Notice and Takedown form

Als webhost is Greenhost een tussenpersoon in het verstrekken van digitale diensten. In die rol kunnen derde partijen een Notice en Takedown-verzoek doen. Als uit de details van het Notice en Takedown-verzoek het onmiskenbaar en onweerlegbaar duidelijk wordt dat inhoud die aangeboden wordt via ons platform illegaal of inbreukmakend is, dan zal Greenhost stappen ondernemen zoals het verwijderen of onbeschikbaar maken van deze inhoud. Als tussenpersoon wordt er niet verwacht van Greenhost dat wij de inhoud juridisch beoordelen. Als er onduidelijkheid bestaat over of de inhoud inbreukmakend of illegaal is, dan is het niet toegestaan dat Greenhost inhoud offline haalt. Als u nadat u de hele procedure heeft geraadpleegd een Notice en Takedown-verzoek wilt indienen, kunt u het formulier hier beneden invullen.