Back-up

Back-ups activeren

Back-ups worden gemaakt van diskimages. Om het maken van back-ups in te schakelen in het Service Centre kunt u de volgende stappen doorlopen:

  • Ga naar de VPS Cloud-tab
  • Kies in het menu linksonder voor Diskimages
  • Gebruik de schakelaar in de "Backup"-kolom om de back-up van een diskimage in te schakelen

Stateless back-up

Greenhost biedt stateless back-ups van uw VPS. Dit betekent dat er een snapshot van het systeem wordt gemaakt terwijl de VPS actief is. Hoewel de back-up-operatie "atomic" is, kan het zijn dat de database of journal van het bestandssysteem op dat moment in een inconsistente staat is.

Wij raden voor productieplatformen aan om statefull back-ups in te richten. Dergelijke back-ups zijn applicatie-afhankelijk en zijn daarom niet door Greenhost onafhankelijk aan te bieden.

Frequentie back-ups

Back-ups worden dagelijks gemaakt. Er worden 7 dagelijkse en 4 wekelijkse back-ups bewaard.

Data van een back-up terugplaatsen

Neem contact op met support om data terug te plaatsen van een back-up. Data kan op verschillende manieren beschikbaar gemaakt worden. Voor het terugplaatsen kunnen kosten in rekening gebracht worden.