Backup

Stateless backup

Het is omgelijk om stateless backups van uw VPS te maken. Dit betekend, dat terwijl de VPS actief is, er een snapshot van het systeem wordt gemaakt en deze wordt gebackuped.

Hoewel de backup operatie "atomic" is, kan het zijn dat de database of journal van het filesystem op dat moment in een inconsitente staat is.

Wij raden voor productie platformen aan om statefull backups in te richten. Dit is van de gebruikte applicaties afhankelijk en is niet door Greenhost platform onafhankelijk aan te bieden.

Backup frequentie

Backups worden dagelijks gemaakt. Er worden 7 dagelijkse en 4 weekelijkse backups bewaard.

Backups activeren

Backups vinden plaats op de diskimages. Om backup in te schakelen kunt u de volgnede stappen doorlopen:

  • In het horizontale menu kiest u voor "VPS Cloud"
  • In het vertikale menu kiest u voor "Diskimages"
  • Gebruik de schakelaar in de "backup" kolom om de backup van een diskimage in te schakelen.

Data herstellen van een backup

Neem contact op met support om data te herstellen van een backup. Wij kunnen assisteren om op de juiste manier de data beschikbaar te maken. Voor het herstellen kunnen kosten van toepassing zijn.