Statement betreffende Gefira

Greenhost stopt met het aanbieden van hostingdiensten aan gefira.org

Amsterdam, 5-11-2021

Als aanbieder van maatschappelijk verantwoorde en duurzame digitale infrastructuur, beschouwen wij het beschermen van mensenrechten een kernonderdeel van onze dienstverlening. We hebben een zorgvuldige aanpak als het gaat om het vinden van een balans tussen het beschermen van vrijheid van meningsuiting en beschikbaarheid van informatie, en aan de andere kant bescherming tegen haatzaaien of discriminatie.

Op woensdag 3 november 2021 werd onder onze aandacht gebracht dat een van onze klanten publiek werd beschuldigd van het verspreiden van antisemitische berichten. Dit is in strijd met onze algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden verbieden dat onze diensten worden gebruikt voor het aanbieden of verspreiden van materialen die onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn.

Nadat wij zijn gewezen op deze mogelijke overtreding hebben wij dit zelf onderzocht, zowel intern alsook door raadpleging van externe experts. Gebaseerd op dit onderzoek en in overeenstemming met onze algemene voorwaarden hebben wij de klant geïnformeerd dat wij met onmiddellijke ingang de dienstverlening beëindigen.