De Olifant in de Kamer: Overheden maken internet onveilig met afluisterpraktijken

NB: deze blog post is redelijk oud

We hebben sinds dit artikel een nieuwe website gekregen. Wellicht ziet dit artikel er daarom niet zo uit zoals je zou verwachten.

Als je denkt dat deze pagina erg nuttig is, en hij er niet mooi uit ziet of niet goed functioneert, neem dan contact met ons op.

Overheden van meer dan 100 landen komen deze week in Den Haag samen bij de Global Conference on Cyberspace om te praten over een vrij en veilig internet. Maar, een vrij en veilig internet kan niet bestaan zolang deze overheden hun burgers massaal afluisteren en bespioneren.

Free Press Unlimited, Bits of Freedom, ARTICLE 19, La Quadrature du Net, Panoptykon en Greenhost doen een oproep aan overheden om massa surveillance te bespreken tijdens de Global Conference on Cyberspace (GCCS2015) in Den Haag. Massa surveillance is deze conferentie de "Elephant in the Room".

Sinds de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden weten we dat ons internet het meest omvangrijke spionagesysteem is geworden dat we ooit hebben gezien. Dit is niet alleen een directe schending van mensenrechten, het is ook een bedreiging voor vrije en democratische samenlevingen wereldwijd en een verschrikkelijk voorbeeld voor andere landen.

Het recht op privacy is een fundamenteel mensenrecht. Het stelt ons in staat onszelf te informeren, meningen te vormen en te delen zonder dat er iemand over je schouder meeleest. Het stelt journalisten in staat om vertrouwelijk met hun bronnen te communiceren en is cruciaal voor een gei╠łnformeerd publiek debat en democratische samenlevingen.

Overheden kunnen niet langer blijven zwijgen over massa surveillance, de 'elephant in the room'. Er moet een einde komen aan deze afluisterpraktijken en we overheden dienen mensenrechten te beschermen, ook online.

Wij roepen overheden op het internationale mensenrechten raamwerk toe te passen op de technische architectuur van communicatie en surveillance systemen en dat de Necessary and Proportionate principes worden gerespecteerd.