Opstelten handhaaft bewaarplicht. Greenhost blijft weigeren te loggen

NB: deze blog post is redelijk oud

We hebben sinds dit artikel een nieuwe website gekregen. Wellicht ziet dit artikel er daarom niet zo uit zoals je zou verwachten.

Als je denkt dat deze pagina erg nuttig is, en hij er niet mooi uit ziet of niet goed functioneert, neem dan contact met ons op.

Ondanks het besluit van het Europees Hof van Justitie dat de richtlijn tot het opslaan van persoonsgegevens ongeldig is, liet Minister Opstelten vandaag weten geen reden te zien dit besluit te volgen. De bewaarplicht blijft in Nederland.

De minister beargumenteert dit met de Orwelliaanse uitspraak: "De bewaring van bepaalde gegevens van alle burgers is derhalve noodzakelijk, nu niet op voorhand bij de opslag al kan worden worden onderscheiden tussen verdachte en niet-verdachte burgers."

Hiermee maakt de regering duidelijk dat ze alle burgers ziet als potentiële verdachten en niet als burgers met basale rechten zoals privacy, vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting. Zowel de Europese Commissie als de Nederlandse regering hebben nooit kunnen aantonen dat het opslaan van de communicatie van alle burgers nodig is. Er is geen controle mogelijk op het gebruik van deze gegevens en de verplichte evaluatie heeft anderhalf jaar te laat plaatsgevonden. Die evaluatie laat echter wel zien dat veruit de meeste opgeslagen gegevens nooit gebruikt worden.

Het vandaag bekend geworden lek bij de politie waarbij een grote hoeveelheid persoonlijke informatie vrijelijk via Google te doorzoeken was, schept ook geen vertrouwen.

Bij Greenhost gebruiken we onze kennis en ervaring om actief een tegenwicht te bieden aan deze lijn van de Nederlandse staat. We zijn er van mening dat mensen onschuldig zijn tot het tegendeel bewezen is.

In mei 2010 hebben we de mailservers van Greenhost zo aangepast dat we niet langer loggen wie met wie e-mailt. Greenhost geeft daarmee het signaal af dat providers niet zonder meer de bewaarplicht hoeven te volgen en hanteert sindsdien een 'opt-in' beleid, waarbij klanten zelf kunnen aangeven of zij gelogd willen worden.

Zolang de overheid haar taak voor het beschermen van burgers niet serieus neemt en onnodige opslag eist van gegevens, met alle risico's van lekken en misbruik van dien, roepen wij providers op om ook hun mailservers aan te passen.

Bij Greenhost hebben we vele relaties, klanten en vrienden. Het idee dat we hen zouden moeten afluisteren en loggen is onverenigbaar met onze principes en met de rol die een internetprovider in de maatschappij zou moeten spelen. Massa-surveillance is in onze ogen geen oplossing, maar een probleem dat de fundamenten van een democratische samenleving en rechtsstaat schaadt.