Wet dataretentie maakt internetgebruikers onveiliger

NB: deze blog post is redelijk oud

We hebben sinds dit artikel een nieuwe website gekregen. Wellicht ziet dit artikel er daarom niet zo uit zoals je zou verwachten.

Als je denkt dat deze pagina erg nuttig is, en hij er niet mooi uit ziet of niet goed functioneert, neem dan contact met ons op.

id-profile

Bits of Freedom berichtte op 14 oktober dat telefonie- en internetaanbieders misbruik maken van de wet bewaarplicht. Deze wet uit 2009 verplicht providers om gelogde verkeersgegevens gedurende een jaar op te slaan en in bepaalde gevallen te overhandigen aan justitie. Niet alleen zijn enkele providers nalatig door de data na dat jaar niet te vernietigen, ook blijkt de data misbruikt te worden voor marketingdoeleinden. Het gebruiken van de data anders dan voor wettelijke doeleinden is verboden. Bijna vier jaar na het oprichten van het Log-Me-Niet platform moeten we teleurgesteld vaststellen dat de gevolgen van de wet bewaarplicht erger zijn dan waar we destijds voor waarschuwden.

Greenhost logt de bovengenoemde verkeersgegevens niet meer sinds 2009 en riep in 2010 doormiddel van de website logmeniet.nl andere providers op om hun systemen ook aan te passen en te stoppen met loggen.

Sacha van Geffen: "In de wet tekst staat dat een aanbieder logs van mailgegevens dient te bewaren als ze aangemaakt worden door het systeem. Een van die dingen die we hebben gedaan is de mailserver zodanig aanpassen dat wij niks meer loggen. Hierdoor voldoen we aan de wet en beschermen we onze klanten tegen zinloze en schadelijke gegevensopslag."

Destijds hadden we grote zorgen bij het voorstel dat een groot sleepnet uitwierp over de data van al onze klanten. Greenhost gelooft niet dat de veiligheid van onze klanten toeneemt door ze bij voorbaat verdacht te maken en onder surveillance te stellen. Vaak blijkt dat de overheid eigenlijk geen flauw idee heeft van hoe met deze data om te gaan. Ambtenaren laten usb-sticks of computers slingeren, persoonsgegevens belanden online, of onschuldige mensen komen in de verkeerde datasystemen terecht. Gericht informatie verzamelen is soms nodig voor de veiligheid, maar alles maar verzamelen, zonder goede onderbouwing of resultaten, bedreigt juist je persoonlijke veiligheid en vrijheid. De veiligheid van onze klanten, burgers en de maatschappij als geheel is beter gewaarborgd als bedrijven en de overheid slechts het absolute minimum aan gegevens opslaan en verwerken.

Nu vier jaar later blijkt dat niet alleen de wet niet het gewenste resultaat oplevert maar ook enkele providers de wet misbruiken voor zaken waarvoor het niet bedoeld is, kunnen we concluderen dat de wet bewaarplicht burgers voornamelijk nadelen heeft gebracht. Daarom roepen we onze collega providers andermaal op om daar waar mogelijk te stoppen met loggen en werk te maken van de privacy van klanten.

Voor meer informatie en hoe je zelf je provider kan oproepen om te stoppen met loggen: www.logmeniet.nl

UPDATE: Sacha bij Radio 1 over log me niet en de gevaren van loggen. Scroll naar 03:20 voor het interview.