Greenhost wijst gemankeerde sommatie BREIN af

NB: deze blog post is redelijk oud

We hebben sinds dit artikel een nieuwe website gekregen. Wellicht ziet dit artikel er daarom niet zo uit zoals je zou verwachten.

Als je denkt dat deze pagina erg nuttig is, en hij er niet mooi uit ziet of niet goed functioneert, neem dan contact met ons op.

spider and web
Who’s Boss here?’ by Yogendra174 (CC2.0)

Afgelopen maandag ontving Greenhost een sommatie (PDF) van de advocaat van BREIN om de reverse-proxy op http://all4xs.net offline te halen. Deze website ging op 19 januari de lucht in als reactie op de voortdurende aanvallen op het open en vrije web. Wetgeving als SOPA, PIPA en ACTA waren toen de belangrijkste aanjagers van een gevoel van urgentie bij de makers van ALL4XS.NET. Deze wetten zijn door massaal protest en fundamentele kritiek afgekeurd. BREIN blijft zich echter actief inzetten voor censuur onder de vlag van auteursrecht. Wij hebben onderstaande reactie zo-even de deur uitgedaan:

Geachte B.R.J. Van Ramshorst,

Op 25 juni jongstleden ontvingen wij de sommatie om per 27 juni content van de website ALL4XS.NET te verwijderen of de plugin RePress te deactiveren. Wij kunnen geen gehoor geven aan deze sommatie aangezien u niet heeft vermeld op welke rechten inbreuk is gemaakt en welke bestanden er illegaal beschikbaar worden gesteld via all4xs.net.

De website ALL4XS.NET is van een team dat de RePress plugin ontwikkelt. De plugin stelt iedereen met een eigen website eenvoudig in staat om internetcensuur te omzeilen. Het fenomeen van toenemende internetcensuur, zoals onder andere die tegen de website Wikileaks, heeft het team geïnspireerd tot het ontwikkelen van deze plugin. Via de plugin kunnen mensen die wonen in dictatoriale regimes, zoals bijvoorbeeld in China of Iran, alsnog toegang krijgen tot het open internet. Dat is van levensbelang in een samenleving die steeds afhankelijker wordt van digitale bronnen. Deze ideële doelstelling van dit project wordt onderkend door voorzitter Tim Kuik van Stichting Brein, in een interview met de het online magazine Webwereld: http://webwereld.nl/nieuws/109246/wordpress-plugin-ondergraaft-pirate-bay-blokkade.html

In principe kan elke website, waar dan ook ter wereld, middels deze software beschikbaar worden gesteld in landen waar censuur wordt toegepast. Omdat het team van ALL4XS.NET van mening is dat er geen reden is om de The Piratebay te censureren, is dit een van de websites die via ALL4XS.NET beschikbaar is, daarme is dit dus geen specifieke proxy naar The Pirate bay. Het team achter en de website van ALL4XS.NET onderhoudt zelf geen zakelijke of andere verbanden met The Piratebay.

Daarnaast is bijvoorbeeld via de genoemde site The Pirate bay een link te vinden om het boek "Basic Internet Security" te downloaden dat geschreven is door Greenhost en beschikbaar is voor activisten en journalisten in repressieve landen om zich veiliger op het internet te begeven, deze inhoud kan in sommige gevallen voor deze doelgroep slechts op deze manier toegankelijk zijn. Zodoende hebben wij ook een belang bij het bereikbaar houden van deze site. http://all4xs.net/repress/thepiratebay.se/search/basic+internet+security/0/99/0

De website ALL4XS.NET biedt nergens illegale content aan via haar website en beoogt dat ook niet. Mocht uw Stichting evenwel kunnen aanwijzen waar er illegale content op de website van ALL4XS.NET beschikbaar is, dan zullen wij deze content zo snel mogelijk verwijderen. In uw sommatie vermeldt u echter in het geheel geen bronnen, bestanden of gegevens van specifieke copyrightholders die u zegt te vertegenwoordigen en op wiens rechten een inbreuk zou worden gemaakt. U sommeert, kortom, met betrekking tot een vermeende rechtenovertreding in abstracto, maar dat is niet afdoende voor Greenhost om actie te ondernemen.

Wij handelen hiermee in de geest van onze 'Notice & Takedown Reglement', te vinden op onze website, die de juiste procedure een een systeem van hoor en wederhoor toepast om vast te stellen of er inderdaad sprake is van copyright schending en aan te dringen op actie.

ALL4XS.NET, alsmede haar hostingpartner Greenhost, is gevestigd en houdt kantoor in Amsterdam. Wij verzoeken u zich te richten tot de rechtbank Amsterdam mocht u zich onverhoopt tot de rechter willen wenden.

Verdere toelichting op het project kunt u vinden op: https://all4xs.net/persbericht/

Een demonstratie van de plugin is actief onder de url: https://all4xs.net/repress

Hoogachtend,

Sacha van Geffen

Greenhost

Greenhost zal zich blijven verzetten tegen elke vorm van censuur. Internet Service Providers zouden niet moeten en mogen worden gebruikt als politie van het internet. De huidige praktijk van BREIN waarbij hele websites offline gehaald staat haaks op onze perceptie van een vrij en open web waar iedereen met iedereen informatie kan uitwisselen.

Wil je ook een bijdrage leveren aan een open internet, doneer aan het SOS Internet steunfonds!