Epiloog: ACTA

NB: deze blog post is redelijk oud

We hebben sinds dit artikel een nieuwe website gekregen. Wellicht ziet dit artikel er daarom niet zo uit zoals je zou verwachten.

Als je denkt dat deze pagina erg nuttig is, en hij er niet mooi uit ziet of niet goed functioneert, neem dan contact met ons op.

Een advocaat, drie vertegenwoordigers van de entertainment industrie en ondergetekende, een groene hosting provider, hielden maandag een debat over ACTA onder de leiding van onderzoekster en promovenda Ana Ramalho. Debat is echter niet het juiste woord; het was eerder een collectieve lezing over wat er mis is met ACTA. Hieronder zetten wij onze bezwaren tegen dit verdrag uiteen.

Historisch en procedureel mislukt

ACTA is een kapotte hamer om een kromme spijker mee in een verotte plank te slaan. ACTA is een zogeheten 'Enforcement Treaty' dat beoogt een instrumentarium te bieden voor het beter naleven van bestaande regels. Echter, de bestaande regels zijn decennia oud in mensenjaren en millennia oud in internetjaren. Zoals ook Tom Pearce in het debat meermalen benadrukte: de huidige patent- en copyrightregels zijn verjaard en zullen eerst hervormd moeten worden voordat ze in aanmerking komen om gehandhaafd te worden.

Ramalho zet de toon met de onderzoeksvraag van haar meest recente onderzoek: "Is secrecy the new black in IP?". Deze geheimzinigheid die vanaf dag één met ACTA gemoeid was heeft ook bij ons een hoop kwaad bloed gezet. Het past in een trend waar de overheid zich ondoorzichtigheid toestaat en van de burger volledige transparantie wordt verwacht. Het slagen van ACTA zou een onacceptabel precedent kunnen scheppen voor het maken van wetten buiten de parlementaire en burgerlijke controle om.

Artikel 27

Greenhost heeft naast deze fundamentele bezwaren ook enkele praktische bezwaren tegen ACTA. Het verdrag schrijft geen wetten voor: het zal eerste door Nederland moeten worden geratificeerd om daarna nog omgezet te worden in wetten voordat het ons als hostingpartij raakt. Hoe dit zal gaan is (zie eerder punt over geheimzinnigheid) onduidelijk, maar de voorbeelden die in de verdragstekst worden genoemd voorspellen weinig goeds. In het ergste geval zijn we als provider aansprakelijk voor de inhoud van al het verkeer dat via onze servers verloopt en data die bij ons wordt opgeslagen. Een gebruiker die een bestand opslaat op zijn/haar VPS bij ons zal over de rechten moeten beschikken om niet alleen zich-/haarzelf maar ook ons in gevaar te brengen. In artikel 27.1 stelt ACTA het faciliteren van inbreuk op copyright strafbaar. Daarnaast zal dit niet langer een geschil tussen ons en de rechthebbende partij voor de civiele rechter opleveren, maar ziet ACTA het liefst dat deze 'overtreding' onder het strafrecht valt. Een klant die dus plaatjes, teksten of andere bestanden gebruikt op zijn of haar website waarover ze niet de rechten heeft, maakt van Greenhost een criminele organisatie. De controle van onze kant die nodig zou zijn om dit tegen te gaan zou een dermate grote en onomkeerbare inbreuk op de privacy van onze klanten maken dat we eerst vrijwel al onze principes overboord zouden moeten zetten. Nog afgezien van de vraag of het technisch wel haalbaar zou zijn.

'Check your Head'

Tien jaar voordat Greenhost werd opgericht maakte The Beastie Boys het fenomenale hiphopalbum 'Check your Head'. Een album dat zwaar leunt op samples. Een album als Check your Head zou onder ACTA niet meer kunnen worden gemaakt. Het uitzoeken van de rechten voor elke sample en het verkrijgen van de rechten om de betreffende sample te mogen gebruiken zou te veel tijd en geld kosten. En zelfs al zou je het naar eer en geweten perfect doen dan nog is er kans om voor de rechter te eindigen. Zelfs Tim Kuijks BREIN overtreed de wetten die ze zelf zo hard wil handhaven en maakte vorig jaar een filmpje tegen piraterij met muziek waarover ze niet de rechten bezat. Copyrightwetten gelden dan niet meer als waarborg voor vooruitgang, door de bedenkers van ideeën te beschermen, maar schaden artistieke, wetenschappelijk en maatschappelijke ontwikkeling.

Code is Poetry

Voor ons is programmeren vaak niet veel minder dan een artistieke onderneming. Een bezigheid waarbij we ook zwaar samplen en hergebruiken en staan op de schouder van reuzen die ons voorgingen. De erkentenis voor het werk van de programmeurs voor ons is groot en het is dan ook een eer om zelf te mogen bijdragen. Als een patch of bugfix van ons opgenomen wordt in de volgende update van een platform als Debian, Ubuntu of WordPress voelt dat als een beloning. Gezien de laatste patentoorlogen tussen Apple en Samsung en vele andere partijen zijn in de softwarewereld patenten allang niet meer het wapen waarmee je je uitvinding verdedigt, maar slechts een wapen om je concurrentie mee om de oren te slaan. ACTA zal dit erger maken en ons ook zodoende bedreigen als op een dag de brief komt waaruit blijkt dat een klein doch significant deel van ons platform eigenlijk eigendom is van een patentenfirma.

Eindbaas

ACTA is op sterven na dood. We zijn oprecht bang voor de gevolgen van dit verdrag, maar geloven niet meer dat het levensvatbaar is. Verontrustender is de kans dat het kapot maken van ACTA ons slechts een 'Thank you mario but our princess is in another castle!' oplevert. De mind-set bij de rechters in Nederland is in ieder geval niet hoopgevend en er is voorlopig geen reden om aan te nemen dat er niet over een tijdje een vergelijkbaar verdrag op stapel staat. In de VS wordt alweer druk onderhandelt over CISPA en TPP, verglijkbare of nog verderrijkende verdragen en wetten. Maak je borst maar nat voor een lange strijd voor het vrije en Open Web.

Debat gemist?

Sprekers: Bindu de Knock - advocaat Nauta Dutilh, Tom Pearce - muziek producent, Samuel D. Colak - eigenaar I'm at home/Jobbawok, Douwe Schmidt - Greenhost ISP, Rami Ismail - Vlambeer Game Studio.

Full disclosure: Greenhost sponsort GeenACTA.nl en is geenzins neutraal of beoogt dat te zijn in dit debat.

Achtergrond:

In de nasleep van SOPA & ACTA: CISPA

SOPA Falling Apart! DNS Provision Pulled Even Before DNS-Hearing

CISPA: What Is It and Why Should We Care?

We Have Every Right to Be Furious About ACTA

As Anonymous protests, Internet drowns in inaccurate anti-ACTA arguments

De geheimzinnigheid rond ACTA verklaard

Son of ACTA: meet the next secret copyright treaty