iFreedom

NB: deze blog post is redelijk oud

We hebben sinds dit artikel een nieuwe website gekregen. Wellicht ziet dit artikel er daarom niet zo uit zoals je zou verwachten.

Als je denkt dat deze pagina erg nuttig is, en hij er niet mooi uit ziet of niet goed functioneert, neem dan contact met ons op.

Op donderdag 8 december jongstleden organiseerde onze partner Free Press Unlimited samen met Google het Big Tent Event. Leon Willems (directeur Free Press Unlimited) en Eric Schmidt (CEO Google) riepen in aanwezigheid van de ministers van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, Hillary Clinton en Carl Bildt (Zweden) op tot actie op het gebied van internet vrijheid. Alledrie de ministers profileren zich de laatste jaren meer en meer als beschermers van het vrije woord online.

Bildt, Clinton en Rosenthal

Rosenthal hamerde erop dat het onderscheid tussen offline en online moet verdwijnen met betrekking to het beschermen van deze rechten. Carl Bildt en ook Neelie Kroes (Europees Commisaris voor de digitale agenda) benadrukten het belang van het steunen van activisten in dictatoriale staten en het opleggen van beperkingen van de export van software die gebruikt kan worden voor censuur en survaillance in dergelijke landen.

Hoogtepunten uit de speeches:

"Goede voornemens uitwisselen is fijn, maar wat gaan we nu doen?"

Voor Leon Willems was de avond van belang om zoveel mogelijk ondertekenaars te krijgen voor hun 'Call to Action': een oproep aan de regeringsleiders en samengestroomde NGO's om het niet bij woorden te laten en met concrete toezeggingen te komen. Met deze 'Call to Action' legt Free Press Unlimited samen met haar partner Hivos de vinger op de zere plek: "Wij willen dat overheden bindende afspraken maken op het gebied van het gebruik van dual-use technology. Dit zijn software programma's die regimes kunnen inzetten om hun bevolking te onderdrukken. Ook Nederlandse bedrijven exporteren deze software. Feitelijk helpen zij kwaadwillende regimes bij het schenden van mensenrechten." Zoals digitale burgerrechten beweging Bits of Freedom nog eens fijntjes benadrukte is de rol van onze regeringsleiders niet geheel onproblematisch.

Leon Willems

Deze problematiek werd een dag later verder opgepakt tijdens de conferentie op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens de conferentie over 'iFreedom' spraken de bijeengekomen activisten, politici, journalisten en entrepeneurs over praktische mogelijkheden voor het waarborgen van internet vrijheid. Karen Reilly van het TOR-project, Marietje Schaake van D66 en andermaal Neelie Kroes hielden bewogen toespraken waarin opgeroepen werd de verspreiding van digitale wapens te beperken en te komen tot betere regulering van de industrie om de snelle verspreiding van digitale middelen om burgers mee te onderdrukken te voorkomen.

CEO Sacha van Geffen van Greenhost ging daarna verder in op de dubbele standaard die veel regeringen gebruiken bij het opkomen voor vrijheid online en stipte verschillende manieren aan hoe dit beter zou moeten en kunnen. Lees hier zijn speech.

Enkele interessante besprekingen van de conferenties zijn te vinden bij:

Greenhost sponsort Free Press Unlimited sinds 2010 met advies en technische ondersteuning. Als actief ondernemer op het gebied van internetvrijheid en privacy en onze bijdrage in de vorm van een boek aan de veiligheid voor activisten en journalisten online dragen we bij aan een veiliger en Open Web. Naast het verzorgen van duurzame hosting en betrouwbare diensten voor onze klanten geloven we dat ook het beschermen van het internet onderdeel is van maatschappelijk verantwoord ondernemen.