Netneutraliteit

NB: deze blog post is redelijk oud

We hebben sinds dit artikel een nieuwe website gekregen. Wellicht ziet dit artikel er daarom niet zo uit zoals je zou verwachten.

Als je denkt dat deze pagina erg nuttig is, en hij er niet mooi uit ziet of niet goed functioneert, neem dan contact met ons op.

Het demissionaire kabinet wil netwerkneutraliteit niet verplicht stellen. Dat blijkt uit een concept-wetswijziging van dinsdag 20 april. In het voorstel wordt het reguleren van internetverkeer  te veel overgelaten aan de belangen van Internet Service Providers (ISPs). Greenhost vindt niet dat ISPs het verkeer naar bepaalde sites moeten kunnen bevoorrechten. Moet je je voorstellen dat NUON alleen stroom zou leveren aan Bosch-koelkasten…

Netwerkneutraliteit houdt in dat verschillende soorten dataverkeer gelijkwaardig behandeld en niet gediscrimineerd worden naar bron, inhoud of bestemming. Dat principe gaat dus op de schop. Althans, als het aan het demissionaire kabinet zou liggen. Wat er met de wet gaat gebeuren hangt af van het volgende kabinet.

Door de wetswijziging kunnen ISPs websites en diensten voorrang geven of blokkeren (denk aan YouTube of Skype). De digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom waarschuwt dat providers hun eigen diensten zullen gaan bevoordelen, wat de toegankelijkheid en openheid van het internet beperkt. Ook zouden providers zich te veel kunnen gaan bemoeien met het internetverkeer van internetgebruikers door internetverkeer van gebruikers gaan bestuderen. Dit vormt een bedreiging voor de communicatievrijheid en privacy.

Greenhost vindt dat het internet toegankelijk moet blijven voor iedereen. Wij zijn daarom daarom tegen dit wetsvoorstel waarin ISPs verkeer van en naar bepaalde sites kunnen gaan bevoordelen. Toch denken we dat een algehele netneutraliteit ten opzichte van het "type" verkeer (dus bijvoorbeeld "web", "p2p" en "mail") niet mogelijk is. Als je de neutraliteit heel strikt neemt, dan wordt de bestrijding van spam wel erg ingewikkeld. Ook kunnen we ons nog wel vormen van 'preferential Quality of Service (QOS)' voorstellen, zolang dit slechts om een marginaal deel van het verkeer gaat ). Een telefoongesprek (Skype/VoIP) heeft er bijvoorbeeld belang bij dat data snel heen en weer gaat met een lage vertraging. VoIP verkeer is slechts een paar procent van het verkeer. Hieraan voorrang verlenen kan daarom niet veel kwaad. Er mag natuurlijk geen onderscheid gemaakt tussen verkeer naar VoIP provider A en B.