Subdomeinen

 
Een subdomein is een domeinvoorvoegsel dat deel uitmaakt van het hoofddomein, gescheiden door een punt. Subdomeinen kunnen handig zijn om verschillende onderdelen van een organisatie of bedrijf een duidelijke plek te geven, of om er een belangrijk onderdeel van de site onder te brengen.

Subdomein aanmaken

Als webmaster kunt u in het Cosmos Service Centre op eenvoudige wijze een subdomein aanmaken: namelijk door onder ‘Hosting’ -> ‘Subdomeinen’ te klikken op de blauwe knop ‘+ Subdomein toevoegen’.

Ten eerste: subdomein ‘@’ laten staan!

Hier staat de geselecteerde domeinnaam standaard al als subdomein gedefinieerd. Voor een volledige online beschikbaarheid van uw domeinnaam dient u deze te laten staan. Zonder deze instelling wordt uw domeinnaam zonder www in de url onvindbaar voor onze proxyservers.

subdomeinen-overzicht

Subdomein toevoegen

Om een subdomein toe te voegen dient u de blauwe knop ‘+ Subdomein toevoegen…’ aan te klikken en achter ‘Subdomein’ de naam te plaatsen die u wenst voor het hoofddomein. Als u dat heeft ingevuld kunt u volstaan met het opslaan van de configuratie middels de knop ‘Maak aan’.
Het veld “webroot” laat u in principe leeg, waarmee het subdomein zelf als webroot geldt. U kunt ervoor kiezen een andere folder die onder het subdomein hangt als webroot te specificeren. Voer als u dit wilt alleen de foldernaam in bij Webroot. Als u bijvoorbeeld subdomein.voorbeeld.nl/start als webroot wilt gebruiken vult u bij Webroot “start” in.

subdomeinaanmakenmenu

Subdomein in gebruik nemen

Binnen enkele ogenblikken is uw subdomein klaar en is deze ook toegevoegd als ftp-map op dezelfde hoogte als de DEFAULT-map, onder de domeinmap. U kunt dus meteen aan de slag.