Database importeren [PHPmyAdmin]

 
Als u een website naar ons toe wilt verhuizen, of als u een probleem met uw site moet oplossen, kunt u via PHPmyAdmin een bestaande database importeren. Back-ups die u heeft gedownload via het Cosmos Service Centre of PHPmyAdmin zullen waarschijnlijk zonder problemen verwerkt worden. Mocht u een afwijkende database hebben dan kan dit leiden tot foutmeldingen en is het nodig de configuratie van uw database-import aan te passen naar die van het database-bestand. Dit kan aan de hand van de hieronder besproken lijst.

Snel importeren van standaard database back-up

U kunt onder ‘File to Import’ via de bestandsbrowser een database back-up selecteren. Als u een database importeert die u eerder via PHPmyAdmin of het Service Centre hebt gedownload, hoeft u verder niets in te stellen. Een klik op ‘Go’ zal waarschijnlijk tot een succesvolle upload leiden.

Speciaal importeren van een niet-standaard database back-up

Als een upload eindigt met een foutmelding, zult u moeten nagaan wat de reden hiertoe is. Als u er zeker van bent dat het bestand niet corrupt is, heeft u de volgende configuratie-mogelijkheden voor het importeren van de niet-standaard database back-up:

  1. ‘Character set of the file’ onder ‘File to Import’: meeste databases maken gebruik van utf-8, u krijgt meestal een waarschuwing bij de import als dit niet zo is. Pas de karakterset hier aan naar de juiste waarde
  2. ‘Format’: de bestandsvorm waarin de niet gecomprimeerde database is aangeleverd. Klik in het kader op ‘SQL’ om via de drop-down het juiste formaat te kiezen
  3. ‘SQL compatibility mode’ onder ‘Format-Specific Options’: de database-structuur van de database, zoals MSSQL, ANSI of ORACLE
Importeren van een back-up is zo gedaan, maar kan soms lastig zijn vanwege een afwijkend formaat

Importeren van een back-up is zo gedaan, maar kan soms lastig zijn vanwege een afwijkend formaat…

 

Eventuele foutmeldingen:

CREATE DATABASE `voorbeeld_databasa_001` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci
Open de database lokaal met een tekstverwerker (laden van het document kan even duren) en zoek de volgende regel code op:

DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci

verwijder de zinnen
CREATE DATABASE ‘voorbeeld_databasa_001’ DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
USE ‘voorbeeld_databasa_001’

ga terug naar PHPMyAdmin, selecteer links de juiste database (bijvoorbeeld voorbeeld_databasa_001) en importeer de database opnieuw.

 

#1046 – No database selected
selecteer links in phpMyAdmin de juiste database (bijvoorbeeld voorbeeld_databasa_001) en importeer de database opnieuw.

 

#1273 – Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci’
Ga terug naar de ‘Import’-tab en selecteer bij SQL compability mode: MYSQL40.

 

link: https://greenhost.nl/helpdesk/website/databasebeheer/database-import/