E-mailaccounts

 
Als webmaster heeft u tegenwoordig volledig beheer over alle e-mailaccounts. In het Cosmos Service Centre kunt u onder ‘Hosting’ -> ‘Gebruiker/mailbox’ nieuwe gebruikers toevoegen via de blauwe knop ‘+ Gebruiker toevoegen…’ of het tabblad ‘Nieuwe gebruiker/mailbox’.  Het tabblad ‘Overzicht’ toont de bestaande e-mailaccounts. U kunt een account selecteren via het potlood-icoon om de tabbladen ‘Bewerken’ en ‘Gebruiker verwijderen’ te activeren. Als u als gewone gebruiker van een e-mailaccount inlogt heeft u enkel toegang tot deze laatste twee tabbladen.

E-mailaccounts bewerken (beheren)

De instellingen die u hier wijzigt zijn van toepassing op het e-mailadres waarmee u bent ingelogd of als webmaster heeft geselecteerd. De pagina toont de menu tabs ‘Algemeen’, ‘E-mail’ en ‘Spam’. Onder het voorbeeldplaatje geven we per menu tab een overzicht van de te bewerken instellingen.

Algemeen

  • Volledige naam: vul hier een naam in voor een duidelijk overzicht van al uw te beheren e-mailaccounts. De naam is alleen zichtbaar binnen Cosmos.
  • Verander wachtwoord: via deze functie kunt u uw wachtwoord veranderen.

 

E-mail

  • Privacy: standaard loggen wij u niet (we bewaren geen gegevens over wie met wie mailt). Indien u wel gelogd wenst te worden, kunt u ‘E-mailverkeer loggen’ aanvinken. Meer informatie hierover vindt op de logmeniet website.
  • Mail doorsturen: hier kunt u ‘E-mail doorsturen’ aanvinken en aangeven naar welk adres(sen) dat moet (komma gescheiden) en kunt u ‘Bewaar kopie’ aanvinken.
  • Out of office/Vakantiebericht: hier kunt u ‘Automatisch antwoorden inschakelen’ aanvinken, eventueel aangeven voor welke identiteiten dit ook moet gelden en tevens uw afwezigheidsbericht invoeren.

 

Spam

  • Spam-instellingen:  al uw mail wordt automatisch gescand op het bevatten van ‘spam’. Het programma (‘Spam Assassin’) voegt aan elke mail een score toe, hoe hoger de score, des te waarschijnlijker bevat de mail ‘spam’. De gevoeligheid van uw filter kunt u instellen. Hier vindt u de handleiding om uw spamfilter in te stellen.
  • Spam-whitelist: een White-List voor e-mail is een lijst waar u mailadressen toevoegt waarvan de mail niet in de spam mag belanden. Als u merkt dat e-mailberichten van legitieme afzenders onterecht als spam worden gemarkeerd, dan kunt u de e-mailadressen hier invoeren.