Wijzigen contactpersoon

 
Wanneer u zich als klant bij Greenhost aanmeldt geldt de aanvrager als primair contactpersoon. Wanneer er een account wordt aangemaakt op naam van een bedrijf of andere organisatie gaan wij er van uit dat de aanvrager bevoegd is om namens deze organisatie verplichtingen aan te gaan. Deze persoon is tevens verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de contactgegevens. Deze kunnen worden gewijzigd door vanaf het bij ons bekende e-mailadres een e-mail te versturen naar info@greenhost.nl.

Toevoegen extra contactpersoon

De primaire contactpersoon kan ook andere personen autoriseren om namens de organisatie te handelen. Graag ontvangen wij dan van de primaire contactpersoon een e-mail met de gegevens van deze tweede contactpersoon.

Wijzigen contactpersoon

De primaire contactpersoon kan gewijzigd worden op initiatief van de oude contactpersoon door middel van een e-mail met de gegevens van de nieuwe contactpersoon. Graag zien wij deze informatie bevestigd door de nieuwe contactpersoon.

Het kan voorkomen dat de oude contactpersoon niet in staat is om contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld omdat deze de organisatie heeft verlaten. Wij kunnen dan de contactpersoon wijzigen op initiatief van een aantoonbaar bevoegd vertegenwoordiger.

U dient hiervoor de volgende documenten aan ons toe te zenden:

  1. Geldig identiteitsbewijs van de bevoegd vertegenwoordiger.
  2. Bewijs waaruit de bevoegdheid van deze vertegenwoordiger blijkt, zoals een uittreksel van de KVK.
  3. Ondertekende vrijwaringsverklaring


Interne geschillen

Het kan voorkomen dat zich meerdere partijen bij ons melden die beweren namens de organisatie te handelen. In dit geval zullen wij het account volledig bevriezen en geen wijzigingen meer toestaan totdat de klant duidelijkheid heeft gecreƫerd aangaande de bevoegdheid. In de meeste gevallen zullen wij de KVK gegevens als leidend beschouwen.