Outlook 2013 | IMAP

 
  1. Voeg een nieuw Account toe

   Open Outlook 2013, ga in het menu via ‘Bestand’ (File) naar ‘Info’ (Info) en klik op ‘Account toevoegen’ (Add Account) om een nieuw account aan te maken.

Outlook2013-1.1

 1. Handmatig configureren van de Server

  Selecteer de optie ‘Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren’ (Manually setup or additional server types).

  Outlook2013-3

 2. POP or IMAP

  Selecteer ‘POP or IMAP’.
  Kies ‘Volgende’ (Next).

  Outlook2013-4

 3. Stel uw E-mailgegevens in

  – ‘Naam’ (Your Name): vul uw eigen naam in.
  – ‘E-mailadres’ (E-mail Address): vul het e-mailadres welke u wilt toevoegen aan het mailprogramma
  – ‘Type account’ (Account Type): kies in het uitrolmenu voor IMAP
  – ‘Server voor inkomende e-mail’ (Incoming mail server): is altijd ‘mail.greenhost.nl’
  – ‘Server voor uitgaande e-mail (SMTP)’ (Outgoing mail server (SMTP)): is altijd ‘smtp.greenhost.nl’
  – ‘Gebruikersnaam’ (User Name) vul hier uw e-mailadres in
  – ‘Wachtwoord’ (Password): vul hier het wachtwoord in dat bij uw loginnaam hoort
  –  Vink de optie ‘Wachtwoord onthouden’ (Remember password) aan als u niet elke keer uw wachtwoord opnieuw wilt opgeven wanneer u Outlook 2013 start.

  Kies nu voor ‘Meer Instellingen’ (More Settings)

  Outlook2013-IMAP 5

 4. Vul geavanceerde gegevens in

  Het volgende scherm opent zich, ga nu naar het tabblad ‘Server voor uitgaande e-mail’ (Outgoing Server)
  Vink de volgende optie aan: ‘Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist’ (My outgoing server (SMTP) requires authentication).

  Selecteer ‘Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende e-mail’ (Use same settings as my incoming mail server).

  Kies nu de tab ‘Geavanceerd’ (Advanced).

  Outlook2013-IMAP 6

 5. Stel de juiste poorten in

  – ‘Inkomende e-mail (IMAP)’ (Incoming server (IMAP)): 993
  – ‘Voor deze server is een versleutelde verbinding vereist’ (Use the following type of encrypted connection): vul in TLS
  – ‘Uitgaande e-mail (SMTP)’ (Outgoing server (SMTP)): 587
  – ‘Voor deze server is een versleutelde verbinding vereist’ (Use the following type of encrypted connection): vul in TLS
  Let wel! Wanneer je Outlook 2016 of Outlook 365 gebruikt, kan het ook zijn dat je als versleutelde beveiliging ‘Automatisch’ moet kiezen voor de voor de SMTP-server.

  Kies ‘Volgende’ (Next).

 6. Uw account is succesvol ingesteld

  Outlook2013- 8

  Kun je wel e-mails ontvangen maar niet versturen? Vul dan je wachtwoord in bij de uitgaande mail (geavanceerde instellingen).