Outlook 2002 | IMAP

 
 1. Kies voor aanmaken account in Outlook

  Ga, nadat u Outlook geopend hebt, naar het menu “Extra” (Tools) en kies voor “E-mail Accounts”.

 2. Kies voor “toevoegen e-mail”

  Selecteer “Nieuwe account toevoegen” (Add a new e-mail account) en klik op “Volgende” (Next).

 3. Selecteer “IMAP” en klik op “Volgende” (Next)

 4. Vul gegevens account in en configureer mailservers

  Vul uw naam in zoals u wilt dat mensen waarnaar u een email stuurt hem zullen zien, en het email-adres dat u van Greenhost hebt gekregen.
  Vul “mail.greenhost.nl” in als de server voor inkomende e-mail(IMAP) en “smtp.greenhost.nl” als de server voor uitgaande e-mail (SMTP).
  Vul bij de “Aanmeldingsgegevens” (logon information) eventueel het e-mailadres en wachtwoord in dat u van Greenhost hebt gekregen en vink “Wachtwoord onthouden” (Remember password) aan.
  Klik hierna op “Meer instellingen” (More Settings).

 5. Vink “verificatie vereist” aan bij uitgaande server

  Ga naar het tabblad “Server voor uitgaande e-mail” (Outgoing server) en vink “Voor de server voor uitgaande e-mail is verificatie vereist” (My outgoing server requires authentication) aan.

 6. Kies voor SSL en configureer poorten

  Ga naar het tabblad “Geavanceerd” (Advanced). Selecteer hier bij beide servers “Voor deze server is een beveiligde verbinding (SSL) nodig” (This server requires an SSL-secured connection (SSL)).
  Verander het poortnummer achter de “Uitgaande mailserver” (Outgoing server) in “465”, en controleer dat het poortnummer voor de “server voor inkomende e-mail” (Incoming server (IMAP)) op 993 staat.
  Klik hierna op “OK”.

 7. Volgende

  Klik in het E-mail Accounts venster op “Volgende” (Next).
  Vul je wachtwoord ook in bij de uitgaande mail (geavanceerde instellingen).

 8. Rond af

  Als u uw inloggegevens niet of niet juist heeft ingevuld wordt u eerst nog gevraagd deze in te vullen.
  Klik hierna op “Voltooien” (Finish) om de configuratie van dit email-adres af te ronden.