Mail doorsturen [gebruiker]

 
‘E-mail forwarding’ betekent dat uw e-mail direct bij binnenkomst doorgezonden wordt naar een ander e-mailadres. Wanneer u een e-mailadres wilt laten verwijzen naar een ander (intern of extern) e-mailadres kunt u dat op verschillende wijzen instellen.
Let op: gebruikers van het Digitaal Kantoorpakket kunnen een doorverwijzing alleen succesvol instellen via hun Zimbra-account, zie onderaan!

In het Service Centre

Log in op het Service Centre. Gebruik hierbij het emailadres waarvoor u de wijziging in wilt stellen, dus NIET de webmaster-gebruiker. U zit nu in het instellingen-menu van uw e-mailaccount. In het submenu ‘E-mail’ vindt u de instellingen voor het doorsturen van uw e-mail. U kunt ‘E-mail doorsturen’ activeren door het aan te vinken. Vink ‘Bewaar kopie’ aan wanneer u een kopie van de doorgestuurde e-mail wilt bewaren. Geef bij ‘Doorstuur adres’ het e-mailadres op waar de post naar toegestuurd dient te worden. Als u door wilt sturen naar meerdere emailadressen kunt u deze achter elkaar invoeren, gescheiden door komma’s. Kies vervolgens voor ‘Opslaan’. De verwijzing is gecreĆ«erd.

 
 
 

In Webmail Standard (Roundcube)

U kunt de doorverwijzing ook instellen vanuit Roundcube. Log hiervoor in in de Standaard Webmail en volg de volgende stappen:
– Klik rechts bovenaan op de ‘settings’ button
– Klik op ‘my account’
– Klik op ‘forwarding’
– Vink het vakje achter ‘Enabled’ aan
– Address: geef hier het e-mailadres op waar de post naar toegestuurd dient te worden
– Vink ‘keep a copy in your INBOX’ aan wanneer u naast het doorsturen ook een kopie van de email in deze inbox wilt bewaren
– Kies vervolgens voor ‘Opslaan’

De verwijzing van uw e-mailadres is gecreƫerd.