Accountconfiguraties [gebruiker]

 
Als u als gewone gebruiker van een e-mailaccount inlogt in het Service Centre krijgt u de configuratie-opties te zien voor uw e-mailaccount. De opties en werking van deze instellingen worden hieronder uiteengezet. Webmasters hebben volledig beheer en kunnen voor meer informatie terecht de gebruikshandleiding ‘Aanmaken & verwijderen.’

Overzicht instellingen van uw e-mailaccount

De instellingen die u hier wijzigt zijn van toepassing op het e-mailadres waarmee u bent ingelogd. Heeft u meerdere e-mailaccounts dan dient u voor elk account apart in te loggen. Na het inloggen komt u terecht op het tabblad ‘Algemeen’ voor de algemene instellingen. Onder dit tabblad zijn links ook nog de tabbladen ‘E-mail’ en ‘Spam’ te selecteren. Dit is voor alle e-mailaccounts hetzelfde, uitgezonderd het webmaster-account. Onder het voorbeeldplaatje geven we per menutab een overzicht van de te bewerken instellingen.

instellingen-mailaccount-algemeen

Tabblad ‘Algemeen’ van de mailaccount-instellingen in het Service Centre

 

Tabblad ‘Algemeen’

Gerbruikersnaam: uw e-mailadres. Is niet aan te passen.
Volledige naam: De naam van uw e-mailaccount. De naam is alleen zichtbaar binnen Cosmos.
Verander wachtwoord: via deze functie kunt u uw wachtwoord veranderen. Als u erop klikt wordt een extra menu uitgeschoven met drie invoervelden. In het bovenste veld ‘Eigen wachtwoord’ voert u het bestaande wachtwoord (waar u mee bent ingelogd) in en in de onderste twee het nieuwe wachtwoord. Een wachtwoord dient te bestaan uit tenminste 7 karakters, waarvan minimaal 1 een hoofdletter en 1 een cijfer is.

instellingen-mailaccount-verander wachtwoord

Uitgeschoven wachtwoordmenu van het tabblad ‘Algmeneen’

 

Tabblad ‘E-mail’

Privacy: standaard loggen wij u niet (we bewaren geen gegevens over wie met wie mailt). Indien u wel gelogd wenst te worden, kunt u ‘E-mailverkeer loggen’ aanvinken. Meer informatie hierover vindt op de logmeniet-website.
Mail doorsturen: hier kunt u ‘E-mail doorsturen’ aanvinken en aangeven naar welk adres(sen) dat moet (komma gescheiden) en kunt u ‘Bewaar kopie’ aanvinken.
Out of office/Vakantiebericht: hier kunt u ‘Automatisch antwoorden inschakelen’ aanvinken, eventueel aangeven voor welke identiteiten dit ook moet gelden en tevens uw afwezigheidsbericht invoeren.

Tabblad ‘E-mail’ van de mailaccount-instellingen in het Service Centre

 

Tabblad ‘Spam’

Spam-instellingen: al uw mail wordt automatisch gescand op het bevatten van ‘spam’. Het programma (‘Spam Assassin’) voegt aan elke mail een score toe, hoe hoger de score, des te waarschijnlijker bevat de mail ‘spam’. De gevoeligheid van uw filter kunt u instellen. Hier vindt u de handleiding om uw spamfilter in te stellen.
Spam-whitelist: een White-List voor e-mail is een lijst waar u mailadressen toevoegt waarvan de mail niet in de spam mag belanden. Als u merkt dat e-mailberichten van legitieme afzenders onterecht als spam worden gemarkeerd, dan kunt u de e-mailadressen hier invoeren.

Tabblad 'Spam' van de mailaccount-instellingen in het Service Centre

Tabblad ‘Spam’ van de mailaccount-instellingen in het Service Centre

Permalink: https://greenhost.nl/helpdesk/e-mail/e-mailaccounts-beheren-master/account-configuraties-user/